INTEGRITET- & COOKIE-POLICY

TasteZone AB värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (t.ex. skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag). Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

INTEGRITETSPOLICY

Giltig fr.o.m 2021-03-31


1. Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
2. Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
3. Vilka personuppgifter samlar vi in och hur använder vi dem?
4. Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?
5. Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
6. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
7. Vad har du för rättigheter som registrerad?
8. Hur hanterar vi personnummer?
9. Hur skyddas dina personuppgifter?
10. Kontaktuppgifter vid frågor om dataskydd?

1. Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter innebär allt som vi utför med personuppgifterna. Varje åtgärd som görs med personuppgifter kallas en behandling, oavsett om den utförs automatiserat eller manuellt. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

2. Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

TasteZone AB, Org.nummer 559307-7398 med adress Bygatan 32, 375 34 MÖRRUM, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats.

3. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och varför?

Vid kontakt med TasteZone (Kontaktformulär / E-post)
Tastezone kommer att behandla de personuppgifter som du lämnat till oss eller som vi samlar in på Webbplatsen genom cookies i syfte att identifiera dig som besökare, kunna återkoppla och fullfölja våra åtaganden gentemot dig. De personuppgifter som TasteZone behandlar om dig som kund är t.ex namn, e-postadress, IP-adress, telefonnummer samt ev. övriga uppgifter du lämnar till oss.
Lagring sker så länge som det kan anses vara relevant och nödvändigt.

4. Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Du behöver lämna uppgifter till oss när du kontaktar oss via hemsidan eller lämnar kommentarer och de lagras så vi ska kunna återkoppla till dig.

5. Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som behöver ha dem för att vi ska kunna fullfölja vårt åtagande till dig som kund.

6. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt.

7. Vad har du för rättigheter?

Du har flera rättigheter, så länge vi inte har krav på att behandla dina uppgifter för att fullfölja våra åtaganden.

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag).
Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna (informationen lämnas i form av ett registerutdrag med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, lagringsperioder och information om varifrån informationen har samlats in).

När vi får en begäran kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse
Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga
personuppgifter.

Rätt till radering
Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:
• Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
• Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
• Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
• Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
• Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.
• Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för.

I vissa fall har vi rätt att neka din begäran då det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning.

Du har också rätt till begränsning, rätt till invändning och möjlighet att när som helst avsäga dig från all direktmarknadsföring. Marknadsföringsåtgärder där du som kund aktivt valt att använda en av våra tjänster eller annars sökt upp oss för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknadsföring.

8. Hur hanterar vi personnummer?

TasteZone AB frågar aldrig efter personnummer så detta är ingenting vi lagrar.

9. Hur skyddas dina personuppgifter?

TasteZone har vidtagit ett flertal säkerhetsåtgärder för att hålla personuppgifterna i säkert förvar: Våra anställda är under strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd, tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och de anställda måste använda sig av en personidentifierare, lösenord och användarnamn krävs för att logga in på företagsnätverket, vi har brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket.

10. Kontaktuppgifter vid frågor om dataskydd?

Vill du veta mer om dina rättigheter eller hur vi hanterar dina personuppgifter? Vi finns tillgängliga för att svara på eventuella frågor på hello@tastezone.se.

TasteZone kan i framtiden göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på denna sida.

COOKIES

Cookies listade som ”nödvändig” nedan krävs för att sajten skall fungera optimalt och kan därför inte väljas bort.

NAMN DOMÄN FÖRFALLOTID LEVERANTÖR SYFTE TREDJE PART KAKANS SYFTE
ag_tastezone_age_verification .tastezone.se 1 månad TasteZone Minns ditt val av ålder. Nej Nödvändig
cookies_and_content_security_policy .tastezone.se 1 år TasteZone Minns ditt val av samtycke för cookies. Nej Nödvändig
_gat_gtag_UA_* .tastezone.se 1 minut Google Insamling av besöksstatistik Nej Statistik
_ga .tastezone.se 2 år Google Insamling av besöksstatistik Nej Statistik
_gid .tastezone.se 1 dygn Google Insamling av besöksstatistik Nej Statistik

GÄLLANDE INBÄDDAD MEDIA

Inbäddad media eller video hanteras via vår leverantör StayLive.
Läs mer om vilka Cookies som används för deras tjänster.

ÄNDRA DITT MEDGIVANDE

Du kan närsomhelst återkalla övriga samtycken eller uppdatera dina inställningar.

Uppdatera samtycke